Sådan arbejder vi

målsætning

Overordnet målsætning for ophold i Tolstruphus

Det overordnede mål for Tolstruphus er, at personer med særlige behov skal have mulighed for et godt og værdigt liv med udviklingsmuligheder. Målet er ligeledes at skabe et rummeligt, stimulerende og trygt miljø, hvor beboerne støttes i at vedligeholde og udvikle deres sociale kompetencer, således at der skabes mulighed for at opnå en meningsfyldt hverdag, der er tilpasset den enkeltes funktioner, symptomer og sociale kapacitet.

Målet er at højne den enkeltes livskvalitet, ved at udvikle og tilgodese beboerens individualitet, med udgangspunkt i den enkelte beboers livssituation.

Værdigrundlag

Vores grundholdning bygger på et humanistisk menneskesyn, og retten til at være og blive accepteret som den man er, – og blive mødt der.

Vi vægter:

Forebyggelse og håndtering af magtanvendelse

Forebyggelse​
Håndtering

I tilfælde af magtanvendelse indberettes dette, og proceduren vedr. magtanvendelse benyttes.