Velkommen til Tolstruphus

Tolstruphus er et botilbud for voksne med psykiske og sociale udfordringer

MÅLGRUPPE

JF. § 107

MÅLGRUPPE

JF. § 108

0

Ledige pladser

MÅLGRUPPE

JF. § 107

MÅLGRUPPE

JF. § 108

SÅDAN ARBEJDER VI

MÅLSÆTNING

Det overordnede mål for Tolstruphus er, at personer med særlige behov skal have mulighed for et godt og værdigt liv med udviklingsmuligheder...

VÆRDIGRUNDLAG

Vores grundholdning bygger på et humanistisk menneskesyn, og retten til at være og blive accepteret som den man er, – og blive mødt der...

Med anbringende kommune samarbejdes der omkring:​ mål, bevilling af hjælpemidler, opholdsbetaling, statusmøder, fremtidsplaner, udflytning/ udslusning...

om stedet

Tolstruphus har i det daglige fokus på borgerens sundhedstilstand, både fysisk og mentalt.