Samarbejde

Samarbejde

Samarbejde med anbringende kommuner:

​Med anbringende kommune samarbejdes der omkring:​

Samarbejde med psykiater, psykolog, læger m.v.:

Pårørendesamarbejde

Vi støtter en tæt kontakt til de pårørende, med de beboere der ønsker det.

​​Vi forsøger at fastholde en god kontakt da vi mener det er vigtigt for beboerens selvforståelse og identitet.

De pårørende kan også være en kilde til beboerens fortid og tidligere oplevelser. Samtidig oplever beboeren at de har mulighed for et frirum ved besøg hos pårørende, da det er af en anden karakter end det samvær de oplever i Tolstruphus.